Pokud uživatel získá od Finanční správy povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, pak nastavení v programu PREMIER bude obdobné jako u klasického režimu. Pouze bude navíc zaškrtnuta volba "zjednodušený režim", která se nachází v nastavení dokladové řady pokladny. Tento režim funguje stejně jako v případě online režimu během výpadku spojení. Rozdíl je zde pouze ve lhůtě, do kdy je poplatník povinen odeslat doklady a to do 5 dnů.

Na účtence se nebude tisknout FIK kód, ale PKP kód a to v dolní části dokladu.

Jakmile bude uživatel v místě, kde je dostupné přípojení k internetu, můžu všechny své neodeslané datové zprávy odeslat do systému finanční správy hromadně a to v "Daňové kanceláři - Přehledy k EET" pomocí volby Dodatečné přidělení FIK kódů.


  • No labels