Doporučení

 Před přechodem z Daňové evidence na Podvojné účetnictví doporučujeme vytvořit zálohu dat.

Při přechodu účetní jednotky z Daňové evidence na Podvojné účetnictví je zapotřebí v systému PREMIER ve Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné - přepnout na soustavu Podvojného účetnictví.

V dalším kroku je potřeba založit počáteční rozvahu a účtovou osnovu. Oba tyto úkony se provádí v záložce Účetnictví - Osnova/Dokladové řady.

Při zakládání účetní osnovy má uživatel několik možností jak založení provést. Tyto způsoby jsou podrobně popsány zde.


Ve vydaných fakturách bude syntetický účet 311, ten lze hromadně překontovat V "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Účtová osnova" pomocí funkce "Hromadné změny v datech" na účet, který si založíte v osnově.

Následně se musí udělat standardní úkony, které se provádí při zahájení účtování v Podvojném účetnictví. Nastavit dokladové řady, zkontrolovat kontace kódů DPH... Podrobnějí popsáno zde.

Pokud se uživatel bude chtít do Daňové evidence vrátit, stačí opět přepnout soustavu v předvolbách zpět.

  • No labels