Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul „Průběžné položky“ slouží k rychlému přehledu průběžných položek (převody mezi bankou a pokladnou) včetně jejich zůstatků. V případě zjištění chyby v účtování (kontrola zůstatků), se lze efektivně přenést (klávesa „Enter“) přímo do peněžního deníku, na příslušnou položku a opravit ji.

  • No labels