Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zálohování na PREMIER systém Enterprise (SQL)

Zálohovat data doporučujeme přímo na straně SQL serveru. SQL databáze lze zálohovat buď přímo v nástroji pro SQL data „SQL server management studio“, kde je přímo podpora pro zálohování.

V management studiu přejdeme ve spodní části do "Management - Maintenence plans", napravo pak praým tlačítkem myši vyvoláme menu a zvolíme "Maintenance Plans Wizard", kde vybereme a nastavíme jaké databáze, kam a kdy se bude zálohovat

  


Nebo pomocí skriptu pro vytvoření zálohyNíže jsou ke stažení základní scripty pro zálohování SQL dat. Scripty jsou určeny pro IT administrátory a je nutné je upravit a přizpůsobit potřebám serveru či sítě. Dávkový soubor lze pak načíst do plánovače úloh na Windows serveru.

scripy_sql.zip

Obnova dat probíhá podobně přímo na SQL serveru za pomocí SQL Server Management Studio.

  • No labels