Zálohování na PREMIER systém Enterprise (SQL)

Zálohovat data doporučujeme přímo na straně SQL serveru. SQL databáze lze zálohovat buď přímo v nástroji pro SQL data „SQL server management studio“, kde je přímo podpora pro zálohování.

V management studiu přejdeme ve spodní části do "Management - Maintenence plans", napravo pak praým tlačítkem myši vyvoláme menu a zvolíme "Maintenance Plans Wizard", kde vybereme a nastavíme jaké databáze, kam a kdy se bude zálohovat

  


Nebo pomocí skriptu pro vytvoření zálohy



Níže jsou ke stažení základní scripty pro zálohování SQL dat. Scripty jsou určeny pro IT administrátory a je nutné je upravit a přizpůsobit potřebám serveru či sítě. Dávkový soubor lze pak načíst do plánovače úloh na Windows serveru.

scripy_sql.zip

Obnova dat probíhá podobně přímo na SQL serveru za pomocí SQL Server Management Studio.

  • No labels