Převod jednotky na SQL server

Tento postup migrace dat je další možností jak migrovat data. Používá se však jen ve výjimečných případech. Doporučujeme použít nový typ převodu - migrace dat, který je uveden v kapitole "Migrace dat do MSSQL"


Nové účetní jednotky nelze vytvářet přímo do SQL databází. Nejdříve je nutné vytvořit novou účetní jednotku standardním způsobem. Vstoupit do této jednotky a provést kontrolu všech tabulek na logické chyby, které se mohou objevit i když je jednotka prázdná. Tuto kontrolu provedeme v modulu:

Správce – Podpůrné funkce – Kontrola konzistence interních čísel – a zde všechny tři korky postupně

Ve všech těchto krocích se musí zobrazit hlášení, že je vše v pořádku. Pokud bude nalezena chyba, bude zobrazen výstup, kde vpravo nahoře bude k dispozici tlačítko „Automaticky opravit chyby“. Stiskneme tlačítko a vše se automaticky opraví. Pokud je jednotka prázdná, bude toto celé trvat 1-2 minuty.

Po těchto třech kontrolách provedeme ještě „Doktora databází“ Správce – Doktor databází

Po dokončení doktora databází můžeme převést jednotku do SQL. Opustíme jednotku „Start – změna účetní jednotky

Dole klikneme na tlačítko upravit a v dalším dialogu zaškrtneme volbu MS SQL….

Program bude požadovat heslo. Heslo je sql. Vyplníme název SQL serveru, tak jak uvedeno při přihlášení do SQL Management Studia a klikneme na tlačítko „Další nastavení serveru“. Zde zadáme údaje jako je Driver, což je SQL Native ovladač, který je na SQL serveru nainstalován. Použijte vždy nejnovější verzi. Aktuální seznam ovladači a jejich verze nalezneme v Ovládacích panelech – Nástroje pro správu – ODBC Driver

V našem případě zadáme tedy název verze 2014

OK – OK Uložit a můžeme vstoupit do jednotky. Po prvním vstupu bude zobrazen dotaz, zda chceme převést data. Zvolíme OK a začnou se převádět tabulky do SQL.

Heslo pro aplikační roli musí splňovat požadavky na složitost hesla platné pro daný server či doménu.

SQL Native ovladač musí být instalován také na všech uživatelských PC, které budou spouštět IS PREMIER z lokální sítě. Toto neplatí pro terminálový server, na kterém budou uživatele přímo spouštět IS PREMIER. Instalace Native ovladače je součástí SQL server příslušné verze a instalační program pro stanice je v adresáři s instalací SQL ve většině případů v \1033_ENU_LP\x64\Setup\x64\msodbcsql.msi popřípadě sqlncli.msi. Pokud plánujete SQL Server verze 2012 a vyšší pamatujte, že Native ovladač pro 32bit Windows již neexistuje a nebude tak možné spustit program pod Windows x86.

SQL 2012 - 2014 již jen s Windows 7 a vyšší (32 i 64 bit. Edice)
SQL 2016 a vyšší je kompatibilní s Windows 7 a vyšší, vše x64

Toto výše uvedené je určeno pouze pro správce IT.
V případě dotazů prosím kontaktujte naši technickou podporu na HotLine.

  • No labels