Zde se definují veškeré ostatní číselníky, které je nutné v programu definovat. Pokud se zde vypíší, je možné při pořizování dokladů z těchto číselníků vybírat a dosazovat je do dokladů. Takto lze pořídit pomocné číselníky pro MJ, sortiment, způsob dopravy, identifikátory, doplňkové analýzy atd.

Výhoda je, že se nemusí znovu dopisovat u konkrétních dokladů, ale uživatel si je může vybrat z předem naplněných číselníků.


Tisk

Každý číselník je možné také tisknout či exportovat.

  • No labels