Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Přehled všech dostupných přehledů ze zpracovaných mezd

Pro další práci po výpočtu mezd slouží modu "Přehledy ke mzdám", ve kterém najdete celou řadu možných přednastavených přehledů a sestav k nejrůznějším oblastem.

Tyto přehledy jsou tvořeny z vypočtených (zpracovaných mezd), takže v případě, že jsou prováděny změny ve výkazech práce a po nich nebyl proveden propočet (zpracování) mezd, tak nemusí v rekapitulaci souhlasit součty jednotlivých položek. Toto se projeví jako chyba při zaúčtování nebo pokusu o zamčení měsíce.


V tiskových sestavách „Nákladů na zakázky“ a Nákladů na střediska přibyla kolonka Ostatní náklady, ve které se objeví jiné náklady na zaměstnance – např. ošatné, cestovné, atd. V obou těchto sestavách se načítají pouze „náklady“ a to v závislosti na účtu nastaveném v nastavení použité mzdové položky. Tzn., že pokud ve výkazu práce je použita mzdová položka, u níž není nastaven účet nákladů (třída 5 v podv. účet.), pak tato položka nebude zahrnuta do přehledu nákladů.


Další možnosti si otevřete pomocí nabídky v pravé části této obrazovky.

  • No labels