V tomto modulu je možné evidovat všechny potřebné evidence, které stojí mimo majetek, zvířata, finanční majetek či ostatní zásoby.

Pořizování je obdobné jako u majetkových karet, v kolonce "typ“ uživatel vybírá z číselníku konkrétní typ evidence (číselník si sám naplňuje).

V tomto modulu lze také přidávat vazby k jednotlivým kartám jako u majetkových modulů (klasicky sponkou v horní části obrazovky).

V tomto modulu se nachází také nová pomůcka pro sledování doby používání pracovních pomůcek apod. V číselníku typů na kartě majetku lze definovat položky, které mají vstupovat do přehledu v personalistice.

 Na kartě lze zadat počet dní používání (odpisování) majetku

Kliknutím na tlačítko pro zobrazení přehledu se vygeneruje seznam všech karet, na kterých je zadán typ, který má v číselníku definováno, že do přehledu má vstupovat - ke každé kartě je zobrazeno, kolik z celkové ceny je již odepsáno.

V personalistice se obdobný přehled zobrazí pro konkrétního pracovníka, na jehož kartě bude přehled vyvolán více zde.

  • No labels