Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Šablona soupisky (kusovník, dále jen ŠS) je základní stanovení technologického postupu výroby výrobku či polotovaru (kusovníku) na jeden kus výrobku. Zjednodušeně řečeno se v tomto modulu zadává podrobné složení výrobku či polotovaru, které má další návaznosti na procesy ve výrobě:

  • automatické vyskladnění komponent ze skladu při naskladnění výrobků,
  • automatická tvorba kalkulace a výrobní soupisky (výrobního příkazu) pro dané množství výrobků,
  • automatické objednávání komponent při zadání výrobního příkazu (výrobní soupiska),
  • stanovení nedostatků zásob komponentů při tvorbě výrobního příkazu (výrobní soupisky),

  • plánování výroby.

Poznámka

Šablona soupisky ukazuje uživateli ocenění výrobku pouze jednou měrnou jednotkou výrobku, tzn. pro vykalkulování většího množství výrobků je určena Kalkulace a Výrobní soupiska.

Kapitoly k modulu:Tip

Šablony soupisky je možné použít bez využití ostatních modulů výroby. Je určena především pro ty firmy, jejichž výroba je jednoduchá, tedy typizovaná jedná se o pravidelnou produkci výrobků, které mají stejnou skladbu (recepturu) a dochází k jejich příjmu na sklad bez nutnosti plánování a tvorby výrobního příkazu.

Technologický postup výrobku, resp. jeho skladba, se zadává v položkách šablony soupisky, ve kterých se pak vybírá ze dvou základních číselníků:

  • Materiálový –  dosazování skladových karet jednotlivých komponentů výrobku/zakázky, kde je automatické provázání se skladovým hospodářství a výběr je umožněn z více skladů.
  • Výkonový – dosazování výkonů podílejících se na produkci výrobku/zakázky z číselníku výkonů, který lze editovat při pořízení jednotlivých položek ŠS.
    Číselník výkonů je podrobně popsán zde.

Založení a úprava skladové karty výrobku


Při definování šablony výrobku je možné také ihned založit pro výrobek (pokud je nový) skladovou kartu – nabídka "Přidat výrobek do skladu“, popřípadě ji upravit – nabídka "Upravit skladovou kartu“, pokud je již tato založená. Kartu výrobku lze také založit v modulu "Kalkulace“ a "Výrobní soupiska“.

V podstatě jde o výběr jednotlivých komponentů (skladové karty materiálu) a jejich množství potřebného na výrobu určitého výrobku.  

Pro tuto definici se načítají jednotlivé skladové karty komponentu stejným způsobem jako položky na výdejce. V rámci "Šablony soupisky“ se však objevují některé nabídky a volby, které nejsou na výdejkách a jsou určené pro výrobu.

  • No labels