Subsytém odběratelé obsahuje veškeré možnosti a funkce týkající se vztahu k odběrateli (pořizování údajů o partnerovi, pořizování vydaných a zálohových faktur, upomínek a dalších modulů a přehledů, které souvisí s problematikou vystavených faktur).

Moduly pro pořizování dat:

  • Adresář partnerů
  • Faktury, pohledávky
  • Zálohové listy
  • Upomínky


Tip

Stáhněte si kapitolu "Odběratelé" v PDF.

(verze: 29.8. 2019)


  • No labels