Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení odesílání dokladů na e-mail

Veškeré exportované doklady lze zaslat svým partnerům nebo na osobní či firemní e-mail.

V každé dialogu pro export je možnost „Odeslat kopii na e-mail“


Cíl (adresát) lze vybrat ze seznamu partnerů nebo osobní e-mail, který je zadán ve Správci - Předvolbách - Globálních nebo Uživatelských - Předvolbách, zda je také možné zvolit tyto druhy odesílání e-mailu:

  1. MS Outlook - využívá MS Outlook z Microsoft Office 2000 a výše, který je nainstalován v PC, na kterém je PREMIER spouštěn.
  2. MS Outlook Express nebo Mozilla - využívá Outlook Express nebo Mozillu, popřípadě Thunderbird.
  3. Přímo přes server odchozí pošty SMTP - využívá firemní či jakýkoli jiný SMTP server.

MS Outlook a MS Outlook Express nebo Mozilla

První dvě možnosti využívají vždy výchozího poštovního klienta, který je v PC nainstalován.

Přímo přes server odchozí pošty SMTP

Pokud se rozhodneme využívat třetí možnost, je nutné nastavit parametry SMTP ve "Správci - Předvolbách - Globálních" nebo "Správci - Předvolbách - Uživatelských".

Doporučují se použít Globální předvolby, které budou moci využívat všichni přihlášení uživatelé.

Nastavení se provádí tedy ve "Správce -  Předvolby – Globální  – tlačítko Volba pro síť, tisk, export".

Pro pomoc s nastavením těchto voleb požádejte Vašeho správce IT.


Nastavení hodnot SMTP je důležité nejen pro zasílání exportovaných dokladů přes možnost exportovat nebo odeslat do zásobníku sestav, ale tato nastavení slouží také pro funkci E-Agenta a dalších možností, které informují uživatele o události prostřednictvím e-mailu.

Možné problémy nebo chyby


Chyba č. 1 - nesprávný SMTP server.


Chyba č. 2 - nesprávná autorizace (špatné jméno nebo heslo) vůči SMTP serveru.


Ostatní chyby - komunikaci blokuje váš firewall nebo aplikace třetích stran, popřípadě server na daném portu neposlouchá.

  • No labels