PREMIER nově umožňuje hromadně tvořit daňové doklady k platbě ze zaplacených záloh.

V modulu "Vydané faktury" v požadované dokladové řadě tlačítko "F3 - Nová" zvolte volbu "B Daňový doklad k platbě (lze i hromadně)".


V dalším kroku následuje možnost zvolit partnera nebo číslo konkrétního zaplaceného zálohového listu pro tvorbu jednoho či konkrétních dokladů k platbě.

Nastavit lze také datum pro návrh nevyfakturovaných ZL.

Pokud zvolíte volbu "Povolit hromadnou fakturaci" a následně "Výběr ze zaplacených ZL"....

Pak program v dalším kroku nabídne výběr všech zaplacených zálohových listů, ke kterým lze vytvořit doklad o přijaté platbě. Označením zálohového listu v levém sloupci pomocí "fajfky" vyberete ty, ke kterým má být doklad vytvořen.

Výběr potvrdíte volbou "OK".

Následně program umožní uživateli vyplnit "Datum uskutečnění" a "Datum vystavení" (předvyplněno je vždy aktuální datum) nebo zvolit volbu, že datum uskutečnění jednotlivých dokladů se vyplní "Dle data přijetí platby".

Stisknutím tlačítka "OK" dojde k hromadné tvorbě dokladů o přijaté platbě v aktuální zvolené dokladové řadě vydaných faktur. Po ukončení vytváření dokladů Vás program informuje a nabídne doklady k tisku/exportu/rozeslání.

  • No labels