O OSS obecně

Novela směrnice o DPH rozšiřuje od 1.7.2021 režim jednoho správního místa (MOSS - Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop) s cílem usnadnit přiznání a odvod DPH u vybraných plnění v členských státech Evropské unie.

Již nebude nutná registrace k odvodu DPH v jiných státech unie, ale odvod DPH do jiných států unie bude možné realizovat prostřednictvím tuzemského správce daně i přesto, že se bude jednat o přeshraniční plnění.

OSS není povinné, ale výrazně usnadní odvod DPH v případě, kdy má subjekt povinnost se registrovat k odvodu DPH v jiném státě unie.

Režimy a typy plnění OSS

OSS má tři režimy, které se týkají následují plnění

 1. Režim EU - přeshraniční prodej zboží na dálku mezi státy unie, poskytnutí služby osobě - koncovému spotřebiteli, digitální platforma (elektronické rozhraní)

 2. Režim mimo EU - poskytnutí služby mimo unii koncovému spotřebiteli.

 3. Dovozní režim - prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země koncovému spotřebiteli v unii.

Správce daně

Správcem daně OSS je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.


Na této stránce najdete:

Důležité odkazy: 

Finanční správa - OSS

Daňový portál

Aplikace pro OSS

Evropská centrální banka - kurzy

Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování

Registrace

Registrace k OSS je možná pouze elektronicky na portále daňové správy, Podmínkou je registrace k DPH.

Daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím je čtvrtletí. Lhůta pro podání přiznání, které se bude podávat do speciální aplikace OSS je konec kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného čtvrtletí. Což je také termín splatnosti příslušné daně

Daň se vyčísluje v EUR dle kurzu Evropské centrální banky.OSS v PREMIERU

V programu bude nutné vytvořit nové kódy DPH  ve "Správci - Předvolby - Globální - Kódy DPH" a to pro každou zemi, sazbu a typ podání.

Kódy DPH můžete pro snadnější orientaci označit znakově podle příslušného státu např. PL pro Polsko atd. Nebo kombinaci čísla a znaku např. "P1" nebo "1P" atd. 

U kódu bude nutné mimo jiné vyplnit hlavně:

 • Řádek v daňovém přiznání
 • Jinou sazbu 
 • Kód plnění
  • "G" nebo pokud pole nebude vyplněno - pro zboží
  • "S" -  pro služby
 • Kód země

U zasílatelství zboží do jiných zemí EU je řádek DPH 24 u ostatních plnění (např. služby) je řádek 26.


Přiznání OSS

V daňové kanceláři pak bude připraven formulář, který dle těchto kódů připraví od října export do XML formátu.

Podrobně popsáno zde.

 • No labels