Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Systém CashBack automaticky dle nastavených kritérií přiděluje při prodeji odběrateli body nebo virtuální peníze. Ty se u něj kumulují a může je uplatnit při dalších nákupech.

V programu PREMIER jsou pro systém CashBack využity zákaznické ceníky (pomocník pro tvorbu slev), kde se jedná o 9. volbu – CashBack. Podmínky jejímu přidělení mohou být různé (dle rab. skupiny, dle identifikátoru partnera, sortimentu, dle ceny prodeje, dle obratu za posledních N měsíců…) viz obr. Program pak automaticky po dokončení tvorby dodacího listu přidělí zákazníkovi body (nebo virtuální peníze) dle zvolených kritérií.

Na této stránce najdete:
1 Nastavení CashBack

1.1 Globální předvolby

Zde se nastaví karta, na které se sleduje CashBack, a dále lze nastavit, aby se stav bodů zákazníka zobrazoval i v dokladech a na kartě partnera.¨

1.2 Skladová karta

Dále se nastaví skladová karta, na které se sleduje CashBack musí mít nastaveno "Toto je karta služeb“ (z důvodu neúčtování a nehlídání výdeje do záporu). Dále je možné nastavit přímo na kartě jakou mají získané body hodnotu. Pokud jde o virtuální peníze, tak stačí mít v prodejní ceně 1. Jinak je možné využít jakýchkoliv hodnot a to v různých rabatních skupinách. Dále je možné definovat hodnotu bodů v zákaznických cenících, kde se může např. pro různý sortiment použít různá hodnota (tedy koeficient).


2 Prodej, informace o stavu bodů nebo virtuálních peněz

Samotný prodej probíhá standardně a plně automatiky, po ukončení zápisu v DL (tlačítko Esc v položkové části, popř. Ctrl+X vyvolá pomocníka pro tvorbu slev a ten přidělí body, viz obr.). Při jakékoliv změně hodnoty DL se automaticky aktualizuje počet přidělených bodů.

Informaci o stavu konta zákazníka lze zjistit z:

  • Informací o odběrateli,
  • Informaci o skladové kartě (zadání karty CashBack + partnera), 
  • Přehled prodejů (např. zadáním karty CashBack + členění dle Odběratele)

Dále se v galerii tiskových sestav dodacích listů, faktur nebo pokladních dokladů nachází vzor sestavy s informací o stavu konta. Tento údaj má pak vždy k dispozici i zákazník. (viz. obr).

Sestavu z galerie si můžete přidat následovně: Tisk – sestava – přidat / upravit – stáhnout z www.premier.cz

Pokud je nastaveno v globálních předvolbách, lze zobrazovat informaci o stavu bodů v dokladech (výdejka, faktura) nebo na kartě partnera.


3 Uplatňování bodů

Uplatňování bodů zákazníkem probíhá jednoduše a to tlačítkem "Uplatnit body - F7" popř. zadáním karty, na které se sleduje CashBack. Následně se zobrazí níže uvedený dialog. V něm se navrhne vhodný počet bodů k uplatnění a dále zde lze měnit i koeficient, tzn. že na některé karty můžete provádět slevové akce tím, že např. určíte, že 1 bod = 1,2 CZK. Ve výdejce, se pak uplatnění bodů objeví jako další položka se zápornou částkou.

Koeficient se také může nastavit pomocí definice slev v zákaznických cenících a lze tak např. definovat různé koeficienty (hodnoty bodů) pro různé odběratele.


  • No labels