Program PREMIER má v sobě zahrnut algoritmus pro automatické účtování nedokončené výroby. Ten je navržen tak, že lze účtovat nedokončenou výrobu i přerušovaně, a v libovolné periodě (rok, měsíc).

Jednou z největších výhod systému PREMIER je meziroční kontinuita, díky které se nikdy neztratí podklady pro zaúčtování zakázek přecházejících z roku na rok.

Zjednodušený vzorec je následující, k datu účtování se spočítají: změna stavu (např. 121/611) = veškeré náklady na zakázku (5) - již v minulosti zaúčtované změny stavu (121). 

Při ukončení zakázky se změny stavu vynulují. Systém umí i automaticky poměrově vypočítat stav nedokončené výroby při částečné fakturaci.


Na této stránce najdete:Co je nutné udělat v programu, aby bylo možné účtovat nedokončenou výrobu

1 Účtovat náklady na zakázku

Tedy veškeré přímé náklady účtovat na zakázky

Doporučení

Při používání skladů se výrazně doporučuje tyto účtovat způsobem A, neboť se náklady na materiál přesně zjistí dle výdejek a ne dle přijatých faktur, kde ještě nemusí být známo, kde materiál skončí.

2 Globální nastavení

Dále je nutné provést potřebné nastavení, toto se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Zakázky - Pohyby/účtování". 

Zde se nastaví, odkud se čerpají přímé náklady a předkontace.

Přímé náklady je možné čerpat z:

  • ze zaúčtovaných výdejek ( pouze u způsobu A),
  • přímo dle výdejek, které obsahují zakázkové číslo (pouze u způsobu B) nebo se účtují na zvláštní účet nebo více účtů,
  • dle čerpání z výrobních soupisek.

V nastavení předkontace se pak:

  • zvolí vnitřní dokladová řady pro účtování (pokud není založení je ji potřeba založit, více zde),
  • příslušné účty.

Tip

Pokud chceme lze nastavit individuální předkontace k dané zakázce je toto možné přímo na kartě zakázky (viz níže).

.


Významným nastavením v předkontaci je i nastavení "Proúčtovat i nedokončenou výrobu, která byla zahájena i ukončená v jednom měsíci“. Při zaškrtnutí této volby bude sice více účetních případů, ale zároveň budou veškeré zakázky podchyceny na účtu nedokončené výroby (např. 121).

Dále se zde zvolí způsob navržení výnosu na účty změny stavu NV u částečných fakturací výkonů, zde má uživatel dva způsoby navržení výnosu a možnost ignorovat fakturaci.

Doba výroby netrvá déle než ... dnů - zakázky, kterou budou déle otevřené než je tento údaj nebudou vstupovat do nedokončené výroby.

Také se zde nastavují nejčastější pohyby pro práci s výrobou.


3 Nastavení v kartě zakázky

 Na jednotlivých kartách zakázek lze navolit výjimky v účtování (viz výše).

Toto se nastavuje přímo na kartě zakázky v záložce individuální. Lze zde nastavit vnitřní dokladovou řadu pro zaúčtování a rovněž jednotlivé kontace. Pokud údaje nejsou vyplněny, přenáší se z předvoleb globálních.

Zajisté většina firem používá i "pomocná“ zakázková čísla k nevýrobním činnostem (např. pro zjišťování souhrnných nákladů na vlastní investici, kterou je nutno aktivovat). U těchto zakázek se zaškrtne "Nezahrnovat do účtování nedokončené výroby“.4 Účtování nedokončené výroby


Samostatné účtování nedokončené výroby se provádí až jako jedna z posledních činností při uzavírání měsíce / roku.

Upozornění

Před zaúčtování nedokončené výroby musí být zaúčtovány veškeré prvotní podklady (sklady, mzdy,...), na kterých se vyskytují náklady na zakázku.

Samotné účtování je velice snadné, nachází se v modulu "Zakázky – Přehledy – Účtování nedokončené výroby".


Po spuštění následuje volba zpracovávaného měsíce:


Následně se zobrazí podklad pro zaúčtování nedokončené výroby.

Samotné zaúčtování spustíte tlačítkem "Zaúčtovat".


Vyřazení zakázky z účtování

Určujícím faktorem pro vyřazení zakázky z NV je fakturace (poměrové se vypočítává dle ceny uvedené na kartě zakázky a hodnoty fakturace) nebo zaškrtnutí údaje na kartě zakázky „ukončeno“.


Tip

Pokud se po zaúčtování nedokončené výroby něco dodatečně změní v nákladech, nemusí se toto znovu proúčtovávat, neboť dle vzorce v úvodu této kapitoly se toto připočte v následujícím účtování. Samozřejmě pokud toto nevyžadují jiné okolnosti.

Vyřazení účtu z účtování

O nákladových účtů v účtové osnově, lze nastavit, aby daný účet nebyl zahrnován do účtování nedokončené výroby. Toto nastavení se nachází pod volbou "Další volby (pro odborníky)".


  • No labels