Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Šablona soupisky umožňuje uživateli snadno přijímat výrobky do skladu s automatickým odpisem materiálu ze skladu. Při tvorbě příjemky na základě výrobní soupisky se zvolí způsob vytvoření 4. Na základě zakázky (výrobní soupisky).

Pro ocenění příslušného výrobku při příjmu na sklad program nabízí více možností:

  1. nastavení "nákladové ceny“ na skladové kartě výrobku – uživatel si sám vlastní kalkulací ocení hodnotu výrobku, např. i za pomocí šablony soupisky a tuto cenu vepíše do skladové karty výrobku. V tomto případě má tato cena absolutní přednost a bude se automaticky dosazovat jako cena výrobku při naskladnění,
  2. automatizované ocenění výrobku v aktuální skladové ceně komponentů – program ocení výrobek při naskladnění součtem skladových cen jednotlivých komponentů. V případě pozdější změny skladové ceny komponentů slouží pro účely zpětného ocenění výrobku synchronizace,
  3. program při výběru skladové karty dosadí poslední známou skladovou cenu (FIFO nebo Průměr),
  4. uživatel si sám ručně do šablony soupisky vepíše nákladovou cenu.

Způsob ocenění výrobku při naskladnění se nastavuje pomocí druhu pohybu.

  • No labels