FIO API Bankovnictví je označení pro automatizované komunikační rozhraní, které umožňuje získávat data z účtů vedených u Fio banky, přičemž může být použito nejen pro napojení účetních programů, ale rovněž pro automatické strojové zpracování pohybů nebo výpisů z bankovního systému (API = Application Programming Interface).

Pro stažení dat není potřeba být přihlášen do internetového bankovnictví, odpovědi na žádost o data z bankovního systému se získávají prostřednictvím definovaného rozhraní, které je přístupné prostřednictvím URL.

Veškerá komunikace mezi bankou a cílovou stanicí probíhá pomocí SSL protokolu s nejméně 128bitovým šifrováním.

Lze využívat ve verzi Smart i ENTERPRISE.


Nastavení komunikace FIO API

Nastavení komunikace se provádí v "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady" daná banka - "Nastavení přenosu" – zadejte token.

Import výpisů

Při importu výpisů bude následovat dotaz na období a soubor se staženými transakcemi se nabídne mezi soubory s výpisy.

Období „Od“ je předplněno posledním datem v deníku +1. Období „Do“ je předplněno aktuálním datem -1 (včerejší transakce jsou již kompletní).

Export příkazů k úhradě

Pro odeslání příkazů k úhradě zvolte „Export“ a po vytvoření souboru budete dotázáni na "Odeslání příkazu do banky", čímž dojde k automatickému předání rovnou do banky.

Údaj o odeslání do banky naleznete zde v přehledu historie tisku, kde takto odeslané příkazy budou označeny písmenem "A" spolu s informací o datu, čase a uživateli, který export provedl.

 

  • No labels