Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jde o export obratů příspěvkové organizace na základě metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace

Výstupní soubor je v textovém formátu s příponou *.SUB, daný metodikou firmy Gordic.

 Pro měsíční sběr ekonomických dat (účetních zápisů) ve formátu věty 56Gg, zatrhněte NEEXPORTOVAT POČÁTEČNÍ STAVY, kdy tyto data nejsou vyžadována.

  • No labels