Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Patří mezi základní analytický nástroje. Bez nutnosti detailní analýzy vypočtených hodnot ukazatelů zobrazí finanční situaci analyzovaného podniku.

Ukazatele jsou rozděleny na čtyři základní sekce:

A.            rentabilita

B.            likvidita

C.            aktivita

D.            zadluženost

Kružnice (ovál) v grafu prezentuje doporučené hodnoty pro každý poměrový ukazatel. Hodnoty nad touto kružnicí představují hodnotu ukazatele nad tuto doporučenou hodnotou a naopak.


RENTABILITA

 

1. Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115)

2. Rentabilita celkových aktiv ROA

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

3. Rentabilita vlastního kapitálu ROE

VZZ ř.60/Rozvaha ř.68

 


LIKVIDITA

 

1. Likvidita I. stupně (okamžitá)

Rozvaha ř.58/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

2. Likvidita II. stupně (pohotová)

(Rozvaha ř.48+Rozvaha ř.58)/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

3. Likvidita III. stupně (běžná)

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

 


AKTIVITA

 

1. Obrat celkových aktiv

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

2. Obrat dlouhodobého majetku

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.3

3. Obrat oběžných aktiv

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.31

 


ZADLUŽENOST

 

1. Ukazatel zadlužení majetku

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1

2. Ukazatel úrokového krytí

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/VZZ ř.43

3. Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem

Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.3

  • No labels