Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

POUZE ELEKTRONICKY!

Kód pro registraci verze X7.1 lze snadno získat elektronicky pouhým načtením z licenčního serveru. 

Po spuštění dialogu "Registrace systému PREMIER ver. X7.1" budou automaticky vyplněny údaje o společnosti. 

Kód se automaticky vyplní při stisknutí tlačítka "Načíst z licenčního serveru". poté stačí už jen "Potvrdit".


Dle zadaných údajů bude provedena kontrola správnosti a následně Vás program informuje o dokončení registrace.

Pokud načtení kódu nebude úspěšné, použijte registrační kód, který je vytištěný na přiložené faktuře/zálohovém listě za upgrade.

Pakliže se jedná o první registraci systému, případně nebudou-li vyplněny údaje o společnosti a kontaktní osoba, prosím postupujte dle podrobného návodu zde.

V případě problémů s registrací licence se obraťte na email: podpora@premier.cz nebo na tel: +420 227 777 499.
  • No labels