Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Program nyní nově umožňuje odesílání e-mailů v HTML formátu. 

Podporovány jsou jen statické stránky HTM nebo HTML.Nastavení

Odesílání HTML e-mailů je možné jen tehdy, pokud je v nastavení SMTP serveru šifrování SSL na portu 465. 


Odeslání HTML e-mailu

Následně je odesílání e-mailů obdobné jako klasické. 

Do Pouze do "Textu e-mailu" místo klasického textu vložíte přesnou URL adresu, která vede na konkrétní statickou stránku HTML.

Info

Do těla zprávy je možné zadat jen jeden URL odkaz bez žádných dalších textů před ani za URL.

Příjemci pak přijde e-mail, který bude obsahovat to, co zobrazí daný .html soubor.