Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • buď ručním napsáním každé položky,
  • výběrem ze seznamu skladových karet, což je jednoduší způsob a uživatel nemusí každou položku vypisovat zvlášť,
  • nebo přidáním výkonu z číselníků výkonů.

Realizace objednávky ovšem nebude mít vliv na stav skladu, neboť se v tomto případě pořizuje faktura způsobem "na základě objednávky služeb“.

...