Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hromadný tisk uzávěrkových sestav - nastavení

Po zpracování mezd máte možnost jednorázově vytisknout nebo vyexportovat veškeré uzávěrkové sestavy (přehledy, rekapitulace), přitom máte možnost zvolit si obsah takto exportovaných sestav a tuto volbu si uložit.

Tyto hromadné tisky ocení zvláště účetní firmy.

Nastavení:

Image RemovedImage Added


Table of Contents
maxLevel2
stylecircle
classobsah
printablefalse