Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro Vaše pohodlí a také s ohledem na neméně důležité ekologické hledisko, se registrace licence (od verze X7) realizuje pouze elektronickou cestou, již nezasíláme kódy poštou. Kód vždy obdržíte elektronicky společně s fakturou. Vyjma prvotní registrace při koupi programu lze program registrovat také načtením kódu z licenčního serveru. 

Součástí registrace licence je nyní povinné vyplnění kontaktních údajů a ověření emailu pomocí ověřovacího kódu, který je odeslán na email pro komunikaci.

Varování
Tento e-mail následně bude sloužit pro komunikaci z naší strany (faktury, kódy, ...). Změnit komunikační e-mail lze opět pouze jen u registrace programu. Automaticky se nám odtud e-mail nahrává do systému. Tedy na spuštěném programu aktivujte horní menu "Pomůcky" - "O aplikaci PREMIER system/Registrace licencí" - "Registrace licence" - "Aktualizace kontaktních údajů zde".

Pro registraci licenčního kódů jsou od verze X7  k dispozici dva způsoby:

  • Ručním zadáním registračního kódu, který může být zaslán na zaregistrovanou emailovou adresu.
  • Plně automatickým způsobem, internetovým spojením s naším licenčním serverem.
Varování

Přidělený registrační kód ve vazbě k danému IČ lze využít pouze na jednu instalaci!!!Tip

POUZE ELEKTRONICKY!


Panel
Zobrazení podřízených stránek


Informace
V případě problémů s registrací licence se obraťte na email: podpora@premier.cz nebo na tel: +420 227 777 499.


Panel
ObsahPrvní registrace programu

Proběhne pomocí licenčního kódu (časově omezený), který byl každému klientovi zaslán po objednání programu. Je nutné ji provést ručně.

Postup registrace časově omezeným kódem

Po instalaci či upgrade Vás program automaticky navede na standardní registraci licenčního kódu. Údaje o registrované firmě a IČ budou vyplněny z předvoleb, případně je opište z e-mailu s licenčním kódem. 

Varování
Název společnosti je nutné zadat přesně (včetně diakritiky), jak je uvedeno v živnostenském rejstříku nebo na registrační listině,  jinak nebude registrace fungovat,

Pak pokračujte volbou pro vyplnění kontaktních údajů.


Vyplnění kontaktních údajů
Všechny údaje jsou povinné s výjimkou kontaktní osoby.
Vyplnění kontaktů je podmínkou pro úspěšnou registraci a jak bylo uvedeno výše, e-mail bude sloužit pro komunikaci s námi.


Odeslání ověřovacího emailu 
Na e-mail pro komunikaci vám bude odeslán 6-místný ověřovací kód, který vložíte do příslušného pole.


Odeslat a ověřit 
Po vložení ověřovacího kódů zvolte tlačítko ověřit. Program přepne zpátky na registraci programu, kde zadáte licenční kód a zvolíte potvrdit.


Úspěšná registrace 
Systém byl korektně zaregistrován časově omezeným kódem.
Po zaplacení faktury obdržíte neomezený registrační kód, kterým se jednoduše přeregistruje program. Pracujeme také na možnosti zcela automatické registrace.Informace

Ukázka ověřovacího e-mailu
Varování
Údaje na obrázcích výše jsou jen ilustrativní.Registrace v průběhu užívání (např. z důvodu úpravy licence)

Pokud je třeba z nějakého důvodu provést registraci během platného registrační kódu. Pak dialog registrace vyvoláte na spuštěném programu v horní liště nabídka "Pomůcky - O aplikace PREMIER system/Registrace licencí - Registrace licence" - chcete program přeregistrovat "ANO". Následně zadáte ručně kód případně jej načtete z licenčního serveru.