Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nastavení zálohování na PREMIER Disk     

Aby bylo možné zálohovat Vaše data na PREMIER Disk, je nutné získat přístupové údaje, které je nutné zadat v modulu "Správce - Předvolby Globální - Volby pro síť/tisk/export"


Kde v záložce "Zálohování / PREMIER Disk" stačí nastavit požadované údaje.


PREMIER Disk - skupina: Přidělené jméno Vaší skupiny

PREMIER Disk - login: Přidělené přihlašovací jméno

PREMIER Disk - heslo: Přidělené heslo

Všechny tyto tři údaje získáte po registraci a objednávce služby PREMIER Disk. 


Pokud jsou nastaveny všechny údaje, můžeme zálohovat. V modulu správce - záloha dat nejdříve vybereme jakým způsobem se má provést záloha. 

Na disk do souboru - záloha se vytvoří standardním způsobem a uloží se k Vám do PC, či serveru, dle nastavené cesty v poli "Cíl kam zálohovat". 

Do úložiště PREMIER Disk - záloha se po vytvoření automaticky přesune na vzdálený server do Vašeho adresáře skupiny. 

Po spuštění zálohy se program také zeptá, zda chcete otevřít další záložku, ve které můžete pokračovat v práci a záloha bude pokračovat v jiné záložce. Po dokončení zálohování na PREMIER Disk nebo do místního adresáře, Vám přijde interní zpráva o dokončení zálohování.

 Tím je záloha vytvořena a Vaše data jsou v bezpečí. V případě potřeby je možné zálohovaný soubor stáhnout z
webového disku a obnovit data standardním způsobem.

Zálohovat Vaše data na PREMIER Disk je jedna z prvních funkcí, které služba umožňuje. Vývoj jde kupředu a my už teď máme v plánu tuto službu rozvíjet a přidávat k ní další a další funkce, jako např. možnost zasílat vybrané přehledy v rámci E-Agenta na PREMIER Disk, kde se pak budou ukládat jako PDF či XLS soubory. Zasílat na PREMIER Disk uživatelské sestavy či pohledy, důležitá exportovaná data z mezd a podobně.

O novinkách této služby Vás budeme informovat prostřednictvím informačních zpráv v IS PREMIER, či zde v manuálu nebo na našem webu.