Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na serveru je také vhodné nastavit správně funkci v OS "Zabránění spouštění dat" a to na volbu "Pouze pro programy a služby", tak jako je to na obrázku nížeVypnutí úsporných vlastní síťové karty


V některých případech má negativní vliv na chování programu úsporné vlastnosti síťové karty, které jsou nastaveny v ovladači adaptéru. Pokud to není nezbytbně nutné, vypněte je prosím.

Image Added