Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V průvodci instalací věnujte pozornost umístění, kam se program bude instalovat. LINK


Ve výše uvedením dialogu vybereme cestu k adresáři, kam se program nainstaluje. Pokud instalujeme poprvé, můžeme ponechat nabízenou cestu popřípadě nastavit ručním zadání cesty.

...