Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Novou dokladovou řadu založíte volbou "Nová dokladová řada". Pro správné založení dokladové řady pokladny je zde zapotřebí vyplnit:

 • název dokladové řady libovolný název dokladové řady.
 • typ dokladové řady řady - nejdříve zvolte typ dokladové řady - pokladní doklady.
 • zkratku zkratku - pro rozlišení jednotlivých dokladů, maximálně 3 znaky.
 • prefix, délku číslování číslování - min 2 - max 10 znaků.
 • pořadové číslo první faktury (pokladního dokladu)
 • ukázka číslování


  Notetip
  titleTip

  Pro kontrolu správnosti nastavení číslování dokladů je pod polem "pořadové číslo první faktury" ukázka číslování, čímž uživatel okamžitě zjistí, zda má číslování nastaveno dle svých požadavků. • Přednastavená volba DPH - zde si uživatel zvolí sazbu DPH, která bude v dané dokladové řadě vždy defaultně přednastavena (sazbu lze na dokladu změnit).
 • povolit cizí měny - pokud bude daná dokladová řada vystavovat doklady v cizí měně, je zapotřebí toto povolit v nastavení dokladové řady pokladny.
 • výchozí měny - tato volba se objeví až po povolení cizích měn. Zde si uživatel nastavení výchozí cizí měnu pro danou dokladovou řadu. Cizí měny musí být nadefinované v "Nastavení" v sekci Správa měn.

...

Předvolby pro EET

...

  • produkční prostředí - ostrý provoz EET.
  • playground 

   Warning

   (tato Tato volba slouží pouze pro vývojáře) pokud jste běžný uživatel tuto volbu prosím vůbec nepoužívejte! • certifikát - pomocí rozbalovacího menu se k dané pokladně přiřadí certifikát, který byl předtím nastavený v "Nastavení".
 • číslo pobočky neboli číslo provozovny - zde se vyplní číselný údaj vygenerovaný na portále finanční správy.
 • pokladna - libovolný údaj pro označení pokladny.

  Info

  Doporučujeme jako označení pokladny používat dokladovou zkratku.


 • testovací režim režim - slouží pro uživatele k otestování funkčnosti odesílání před povinností evidovat tržby.

...