Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Novou dokladovou řadu založíte volbou "Nová dokladová řada". Pro správné založení dokladové řady faktur je zde zapotřebí vyplnit:

 • název dokladové řady - libovolný název dokladové řady.
 • typ dokladové řady řady - nejdříve zvolte typ dokladové řady tedy fakturu, až po zvolení typu dokladu se zobrazí správné nastavení.
 • zkratku zkratku - pro rozlišení jednotlivých dokladů, maximálně 3 znaky.
 • prefix, délku číslování číslování - min 2 - max 10 znaků.
 • pořadové číslo první faktury - zde se vyplní první pořadové číslo faktury
 • ukázka číslování 

  note

  číslování 

  Tip
  titleTip
  Pro kontrolu správnosti nastavení číslování dokladů je pod polem "pořadové číslo první faktury" ukázka číslování, čímž uživatel okamžitě zjistí, zda má číslování nastaveno dle svých požadavků.


 • výchozí volba DPH - zde si uživatel zvolí sazbu DPH, která bude v dané dokladové řadě vždy defaultně přednastavena (sazbu lze na dokladu změnit).
 • výchozí dokladová řada pro úhradu faktur v hotovosti - zde se zvolí dokladová řada, do které se mají tvořit pokladní doklady v případě úhrady faktury v hotovosti. Pokud zde nebude zvolena žádná dokladová řada pro tvorbu úhrad, nebude možné tyto úhrady odesílat do EET.
 • povolit cizí měny - viz níže.
 • předvolby pro EET pokud se úhrady v hotovosti mají odesílat do EET, musí se toto povolit zde. 
 • cizí měny - pokud bude daná dokladová řada fakturovat v cizí měně, je zapotřebí toto povolit v nastavení dokladové řady faktur.
 • výchozí měny měny - tato volba se objeví až po povolení cizích měn. Zde si uživatel nastavení výchozí cizí měnu pro danou dokladovou řadu. 
  Cizí měny musí být nadefinované v "Nastavení" v sekci Správa měn.

...