Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nastavení -  kde se přednastavuje logo ve faktuře, razítko, QR kód atd., zaokrouhlování, bankovní účty, měrné jednotky
  • Dokladové řady - kde je potřeba nastavit příslušné dokladové řady a dle požadavku tak rozdělit agendu faktur.
  • Kódy DPH
  • Sazby DPH
  • Položky - kde je možno si pro zjednodušení vystavování faktur nadefinovat nejčastější používané položky.

...

Vytvořit novou fakturu lze dvěma způsoby:


  1. Ručně stisknutím volby "Nová faktura",
  2. Kopií již vytvoření faktury.

...