Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Změny v účetních jednotkách

Údaje nastavené v účetní jednotce lze kdykoliv změnit a to v záložce "Účetní jednotky" řádek odpovídající účetní jednotky a stisknout daný řádek účetní jednotky.

Image Added


Změnit lze:

 • název účetní jednoky,
 • IČ,
 • DIČ,
 • plátce/neplátce,
 • adresa,
 • stát,
 • spisovou značku,
 • uživatelé a jejich úrovně oprávnění.

Image Added Image Added