Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U této akce stačí pouze zvolit období, za které má program tržby zaúčtovat a stisknout Ok a program akci provede více zde.

Image Added

Image Added