Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Program sestaví p řehled přehled o rozdílu mezi dodacím listem a automaticky vytvořenou fakturou. Tyto rozdíly mohou vzniknout dodatečnou změnou výdejky/dodacího listu, ke které již byla vytvořena faktura. Po spuštění této kontroly se zvolí období a částka rozdílu, která se nebude zobrazovat v přehledu.

...