Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Alternativní off-line režim prodeje slouží k úspoře dat při větším objemu dokladů (cca nad 500 paragonů za den), kde se do účetnictví přenáší až sumarizované denní tržby. Výhodou je úspora dat, nevýhodou méně informací přímo v účetnictví a nutnost na povel uživatele přenášet (účtovat) denní tržby.

Varování
titleUpozornění
Off-line režim lze použít pouze v soustavě podvojného účetnictví.Panel

Na této stránce najdete:

Obsah


1 Nastavení off-line prodeje

1.1 Nastavení pohybu

 Off-line pokladní prodej se povoluje ve skladových druzích pohybů (viz. Obr). Lze i kombinovat normální prodej, prodej na fakturu,… Dále lze zvolit, jestli chcete pracovat v rychlejším režimu pokladní obrazovky nebo standardní výdejky, která zase na druhou stranu nabízí více možností….

1.2 Nastavení dokladové řady

V dokladových řadách výdejek lze pak předvolit pohyb k dané dokladové řadě, nastavit prefix číslování (nepovinné) a cílovou pokladní dokladovou řadu, kde se budou přenášet sumarizované denní tržby, případně odesílání do EET více zde.

1.3 Nastavení výnosových účtů

Nastavení výnosových účtů pro prodej je shodné s on-line režimem více zde.

1.4 Platební karty

Používáte-li terminály pro příjímání plateb platebními kartami, nastavte si ve "Správci - Ostatních číselnících – Terminály platebních karet - Zúčtovací účet" (pohledávka za bankou platebního terminálu) více zde. Máte-li více platebních terminálů (např. při oddělených provozovnách), nastavte si v "Uživatelských Předvolbách – Sklad – Automatické vystavování – Předvolený kód platebního terminálu".

 Další variantou k platebním kartám je současný způsob, kde se vytvoří pohledávková faktura za bankou, tedy použití jiného druhu pohybu ve skladě. Při větším objemu dokladů placených kartou se toto ale nedoporučuje


2 Postup prodeje

Samotný prodej již je shodný s původní alternativou „online“ prodeje. Rozdíl je pouze v horní části obrazovky, kde se navíc zobrazuje pořadové číslo pokladního dokladu a dále lze vybírat mezi 5 základními pokladními operacemi.

Tisknout lze pak dodací list i paragon. Standardně je přednastavena volba: Je-li pokladní doklad, netisknout DL… Rozdíl v tisku mezi on-line a off-line režimem je pouze v tom, že tisková sestava se nastavuje/vybírá přímo v modulu výdejek, nikoli v pokladně v účetnictví.

3 Přenos denních tržeb do pokladny


Přenos denních tržeb do pokladny se provádí v modulu "Sklad - Kontroly, účtování, inventura - C - Off-line pokladna - Zaúčtování denních tržeb".

Po stisknutí této volby následuje volba období.

Po zvolení období se zobrazí podklady k případné kontrole před samotným zaúčtováním. Stisknutím tlačítka "Zaúčtovat" se provede přenos do pokladny.

Takto vypadá přenos do pokladny. Program zaúčtuje hromadně tržby jedním zápisem po jednotlivých dnech.