Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
titleUpozornění
Nabídka vytvoření těchto dokladů se nabídne pouze za předpokladu, že v nastavení druhu pohybu příslušné výdejky je vyznačeno "Uváděné ceny – Prodejní cena“ a že se jedná o "Nevyfakturované dodávky, tvorba dokladů k DL".
Pokud jde o výdeje na zakázku, které mají nastaveno "Skladová cena“, logicky se nenabízí při ukládání výdejky níže uvedené doklady.

...