Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Program PREMIER nabízí při ukládání možnost automaticky vytvořit další doklady spojené s příjmem zboží.

Ve fázi uložení "F2" příjemky se nabízí následující možností:

  • Níc - příjemka se jednoduše pouze uloží.


  • Přijatou fakturu - tato volba umožní automatické překlopení údajů z příjemky do přijaté faktury. Po spuštění této volby si uživatel zvolí pouze dokladovou řadu přijatých faktur, do které chce doklad vytvořit. Následně má uživatel možnost změnit kód DPH a případně vytvořit doklad v cizí měně. Pokud uživatel nechce, aby se toto dialogové okno zobrazovalo, lze toto nastavit ve "Správci - Předvolby Globální - Sklad - Automatické vystavování - Příjemky"


  • Výdajový pokladní doklad - obdobně jako předchozí volba program
překlopí
  •  překlopí údaje z příjemky tentokráte do výdajového pokladního dokladu.
Ve  novinkou
  •  novinkou je, že při uložení příjemky lze automaticky vytvořit výdejky/DL. Tato volba slouží pro okamžité vyskladnění.
Dříve
  •  Dříve bylo potřeba vstupovat do výdejek a následně vytvořit výdejku na základě příjemky, což nyní není již nutné. Po spuštění této volby se program pouze zeptá, do které dokladové řady má výdejku vytvořit, následně přepne do modulu výdejky, kde je možno ještě údaje editovat. Nakonec uživatele informuje, že byla vytvořena výdejka.