Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • F12 Vazby - ke každé skladové kartě lze tvořit vazby na interní/externí dokumenty, hyperlinky nebo skenované dokumenty více zde.
 • Zobrazit obrázek, popis,... - zobrazí se obrázek/obrázky a popisy té skladové karty, na které stojí kurzor. Výběrem jiné skladové karty se zobrazí její příslušné údaje. Pod těmito údaji je tlačítko "Tisknout/Odeslat na e-mail", kterým lze údaje karty (základní info o kartě, obrázek, popis #1 a #2, případně i aktuální množství na aktuálním skladě a prodejní cenu) vytisknout, exportovat do pdf/doc/html/jpg/odt/tiff/xps, odeslat e-mailem.    
 • Zobrazit rezervace, všechny sklady,.. - touto volbou se pod seznam skladových karet zobrazí seznam skladů, ve kterých se aktuální karta nachází, aktuální množství ve všech skladech, objednané množství odběrateli, rezervované množství pro odběratele, množství k dispozici (po splnění objednávek odběratelů), objednané množství u dodavatelů, budoucí stav (po splnění všech objednávek - přijatých i vystavených)
 • Související karty... - na skladových kartách lze v záložce Crossrefence nastavit související karty (např. ke skladové kartě jízdního kola se jako související karty nastaví např. světla, blatníky, nosiče, atd.) a zaškrtnutím volby se tyto související karty pod seznamem karet zobrazí.
 • Identifikační štítky ve skladových kartách - novinkou od verze X6.2 je možnost používat identifikační štítky ve skladových kartách. Jejich fuknce a práce s nimi je podrobně popsána zde.
 • Nová, Kopie, Změnit, Smazat - standardní ovládací tlačítka.
 • Info o kartě - zobrazí se Komplexní informace o skladové kartě, tj. rabatní skupiny, zákaznické ceníky/slevy, množství ve všech skladech, ad. Především v nabídce dolní části obrazovky „Vstup“ a „Výstup“ je možné zobrazit detaily, tzn. informace o jednotlivých příjemkách/výdejkách. Tento přehled má velký význam pro klienty, kteří využívají vynucené rozčlenění na skladových kartách. Program zde zobrazí přesnou strukturu jednotlivých položek na příjemkách/výdejkách podle tohoto rozčlenění. Tyto Komplexní informace lze také spustit v Sklad - Informace o kartě.
 • Ukázat kartu - zobrazení všech pohybů skladové karty, tj. příjemky a výdejky za celé (od vzniku) období, aktuální rok nebo zvolené období (viz níže Sledování pohybů a zůstatku na skladové kartě). Na pohyby se lze snadno podívat i stiskem tlačítka "Enter" na vybrané skladové kartě. V přehledu pohybů lze sledovat jen příjmy tak výdeje, zobrazit lze i rozčlenění. V případě, že uživatel používá ocenění metodou FiFO, pak lze aktivovat i zobrazení struktury této skladové ceny.
  • Vývoj pořizovacích cen - zobrazí se vývoj pořizovacích cen k dané skladové kartě.
  • Skok na doklad - pokud stojí kurzor na vybraném řádku příjem nebo výdej, pak tímto tlačítkem lze snadno přeskočit na vybraný doklad (příjemku/výdejku).
  • Strukturu rezerv -  zobrazí se přehled rezervací k dané kartě.
Tip
titleTip

Nově lze sledovat pohyby skladové karty i ve všech skladových dokladech při zadávání položky pomocí tlačítka "Pohyby".


Image Added

 • Rozčlenění - zobrazení struktury zůstatku při využití vynuceného rozčlenění nastaveného na skladové kartě (např. dle sériového čísla, palet, trvanlivosti,..).
 • Přehled změn - komplexní přehled o historii změn, které byly na skladové kartě provedeny. Takto lze vyčíst původní hodnotu, novou hodnotu a pokud jsou využívána přístupová práva, program uloží uživatele, který tuto změnu provedl. Sestava přehledu změn s možností filtrace na období a uživatele se nachází v horním menu „Sklad - Přehledy o změnách za určité období a uživatele“.
 • Hledat F7 - doplňující funkce pro vyhledávání karty, doporučuje se inkrementální nebo fulltextové (viz. níže)
 • Zobrazení dle víceúrovňového zobrazení sortimentů - jednou z mnoha možností rychlého filtru (zobrazení určité skupiny) skladových karet je tato funkce. Zaškrtnutím této volby se v levé části obrazovky zobrazí celý strom sortimentů a klikáním na konkrétní sortimenty se napravo zobrazí karty, které mají vybraný sortiment nastaven.

...