Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro rozvázání pracovního poměru používejte tento postup:

Image Removed

Zde budete pracovat v případě, že budete řešit ukončení pracovního poměru zaměstnance. 

...

V případě skončení pracovního poměru nejprve vždy vyplňte sestavu "Rozvázání pracovního poměru" - v této sestavě uvedete všechny skutečnosti týkající se skončení pracovního poměru, které pak program bude používat při zpracování Potvrzení o zaměstnání /zápočtového listu/ a také potvrzení pro úřad práce (Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti).

Údaj o dni skončení pracovního poměru, který uvedete a uložíte v sestavě "Rozvázání pracovního poměru", program automaticky doplní v personalistice jako datum výstupu.

Image Added


Warning

UPOZORNĚNÍ

Rozvázání pracovního poměru si vyplňte a uložte vždy, když řešíte skončení pracovního poměru zaměstnance - a to i v případě, že nepotřebujete tisknout listinnou podobu rozvázání pracovního poměru (např. Dohodu o rozvázání pracovního poměru) přímo z

...

PREMIERA)!


Blíže k této problematice v kapitole: 1.4.2. Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list