Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Příprava rozvázání pracovního poměru 

Před samotným tiskem Potvrzení o zaměstnání (Zápočtového listu) je nutné nejprve vyplnit údaje v sekci Rozvázání pracovního poměru v Sestavách (F8), protože z těchto údajů PREMIER čerpá podklady pro sestavení Potvrzení o zaměstnání.

2. 3. Rozvázání pracovního poměruTable of Contents

Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)

Při skončení zaměstnání zde vytisknete nejenom samotné Potvrzení o zaměstnání, ale také Potvrzení o nemocenských dávkách a Potvrzení o výdělku určené pro úřad práce pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Pro toto poslední zmíněné potvrzení PREMIER čerpá podklady z vámi předem vyplněného a uloženého Rozvázání pracovního poměru.


Info

Preferujeme spíše použití jednostránkového potvrzení a k němu Potvrzení údajů pro zápočet předchozích dob PN. Dvoustránkové potvrzení je zde ponecháno pouze na přání některých uživatelů. Upozorňujeme však, že toto potvrzení obsahuje i údaje o průměrném výdělku, které se podle současné legislativy na Potvrzení o zaměstnání již nemá uvádět.


Všechny údaje si před vytištěním a předáním zaměstnanci pečlivě zkontrolujte a poté uložte.

Image ModifiedSestavy budou vypadat takto:

Jednostránkové potvrzení o zaměstnání bez rodného čísla:

Image ModifiedPotvrzení o průběhu DPN:

Image Modified