Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Program pak automaticky nabídne vytvoření další faktury (do zvolené dokladové řady faktur) na tuto částku, ale s jinou dobou splatnosti.

Do popisu vytvoření vytvořené faktury systém automaticky vyplní , že se jedná o "Pozastávku" text z původní faktury u pozastávky a doklady spojí vazbou.