Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toto je přehled zachycující veškerý průběh dokladů partnera (od poptávek až např. po konečnou realizaci a platby). Přehled informuje o tržbách, nákupech, saldokontu a peněžních tocích. Uživatel má takto k dispozici dokonalý celkový přehled o fakturách s detailním zobrazením jednotlivých položek. Barevné rozlišení umožňuje snadnou orientaci v přehledu.

Image Added