Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jedná se o návrhář managerských sestav, jehož variabilita a jednoduchost je tak komfortní, že jej mohou tvořit běžní uživatelé, bez jakékoliv znalosti programování. Nyní si každý může vytvořit finanční výkazy dle vlastních potřeb a požadavků. Více v kapitole "Nástavby - Definovatelné výkazy".