Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktiva i pasiva se musí v počáteční rozvaze rovnat. Údaje pro ruční sestavení počáteční rozvahy lze čerpat ze sestavy Účtu 702 v předešlém období. Účet 702 se vypočítává automaticky a nachází se v modulu "Rozvaha, Výkaz....“

Image RemovedImage Added


Info
titlePoznámka

Počáteční rozvahu lze zadat a měnit i zpětně. To znamená, že pokud účetní jednotka nechce použít předběžné počáteční stavy z dosud neuzavřeného účetnictví předchozího účetního období a rozvahový účet je založen v osnově, lze na tento účet ihned účtovat a v budoucnu, po uzavření minulého účetního období, se počáteční rozvaha dodatečně doplní. Jinými slovy účetní jednotka může účtovat v novém roce, aniž by měla starý rok uzavřený. PREMIER system je program kontinuální, tzn. že je možné účtovat v novém účetním období, aniž by bylo uzavřeno staré.

...