Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podrobný popis nastavení pokladny pro Elektronickou evidenci tržeb, včetně popisu odesílání datových zpráv do systému finanční správy naleznete zde.