Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Další součásti a doporučení jsou shodná s kapitolou "Instalace na nový server"

 


Přechod na nový – jiný osobní počítač

Pokud přecházíte na nový počítač v rámci své firmy či ve Vašem osobním (domácím), než starý počítač ekologicky zlikvidujete, zkopírujte celý adresář \PREMIER\ na externí zařízení (USB disk, Flash disk a podobně). Lze pak jednoduše zase z externího zařízení nakopírovat vše na nový PC. Zachováte tím tak veškerá data, včetně nastavení, oprávnění a podobně. Na novém PC platí pak stejná pravidla, jako v odstavci výše o novém serveru. Pokud se již starý počítač nedaří ani zapnout, lze si z našeho webu stáhnout celou instalaci, která obsahuje celý IS PREMIER včetně nejnovějších aktualizací. Po instalaci do nového PC, je nutné program také zaregistrovat platnými registračními údaji. Pokud je nemáte po ruce, sdělí je Vám naši pracovníci na HotLine. Pokud se program nově nainstaluje a následně zaregistruje, nutné vytvořit novu – prázdnou účetní jednotku, do které obnovíme zálohu, kterou máme uloženou jinde než na starém PC. Pokud jste neprováděli žádné zálohy dat nebo jsou veškeré zálohy dat na starém PC, který je ovšem již mimo provoz, obraťte se prosím na svého IT odborníka či servis počítačů. Data ve většině případů lze obnovit (placená služba). Proto výrazně doporučujeme zálohovat data a tato ukládat vždy mimo pracovní počítač.


Info
Po přesunu celého adresáře ze starého PC na nový PC (doporučeno) je pak nutné jen spustit instalaci vizuálních knihoven - spuštění instalace lze spustit souborem "setup_ocx.exe" který se nachází v hlavním adresáři \premier\ 


Nový osobní certifikát či přechod na nový počítač se stávajícím certifikátem

...

Na novém PC máme již certifikát nainstalovaný a nyníg nyní ho jen načteme v IS PREMIER v modulu Správce – Předvolby uživatelské – Volby pro síť, tisk, export a pomocí tlačítka „Elektronický podpis“, kde zvolíme variantu „Načíst z centra“.