Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na serveru je také vhodné nastavit správně funkci v OS "Zabránění spouštění dat" a to na volbu "Pouze pro programy a služby", tak jako je to na obrázku nížeVypnutí úsporných vlastní síťové karty


V některých případech má negativní vliv na chování programu úsporné vlastnosti síťové karty, které jsou nastaveny v ovladači adaptéru. Pokud to není nezbytbně nutné, vypněte je prosím.

Image Added


Úprava velikosti rozlišení (DPI)

Pokud máte PC s vysokým rozlišení, ale jedná se o notebook, popřípadě velikost monitoru je menší než 24" je možné upraviot chování programu s ohledem na velikost rozlišení či monitoru.

Na zástupce "PREMIER", který máte na ploše, klikněte pravým tlačítkem a z menu zvolte "Vlastnosti". Přepeněte se na záložku Kompatibilita a zde můžete nastavit následující dvě volby, jak josu zobrazeny na obrázcích níže.

Image AddedImage Added 


Po změně, stiskěte tlačítko OK a znovu OK. Po spuštění programu bude grafika programu a velikosti oken větší.