Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Image Removed

Image Added


Panel

Na této stránce najdete:

Table of ContentsÚčtování skladu

V této záložce se definují základní parametry pro účtování skladu - dokladová řada interních dokladů a způsob sumarizace pro účtování (dle dokladu, dne, měsíce, měsíce a partnera, detailně - bez sumarizace).

Pokud se používají víceúrovňové sortimenty, lze nastavit kontace pouze u nadřazeného sortimentu, u podřízených se mohou přebírat.


Druhy pohybů při inventuře a technologickém úbytku

Pro zpracování inventury zde může uživatel předvolit druhy pohybů, které se použijí v automaticky tvořených inventurních dokladech jak u kladné, tak záporné diference.