Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nabídka umožňuje aktivovat upozornění při tvorbě dokladů na faktury v prodlení (možnost omezit doklady dle statusu) či překročený kredit odběratele (možnost zakázat tvořit DL při překročení).

Image Removed

Dále lze on-line zjišťovat, zda není partner v insolvenční řízení, úpadku nebo nespolehlivý plátce DPH (viz Údaje karty partnera - Solventnost partnera)

...

Image Added