Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Po zvolení modulu Aktuality - seznam vygenerovaných zpráv se nejdříve nastaví období vzniku zpráv (minulý rok, tento rok, od vzniku firmy atd.) viz zde.

Image RemovedImage Added


Po zadání období se zobrazí přehled vygenerovaných zpráv všech členů. Obsah dat lze filtrovat pomocí "SmartFiltrů" stejně jako v jiných modulech IS PREMIER. Stejně tak jako řazení zobrazeného výstupu

Image RemovedImage Added


Tisk/export

Stejně jako jiné přehledy či výstupy, lze i tento přehled exportovat nebo tisknout.

Image RemovedImage Added