Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VJedná Jedná se o samostatnou nástavbu, jejich ovládání je podrobně popsáno zde< < < ZDE > > >, kde je v samostatné kapitole popsáno používání WorkFlow managementu v systému PREMIER.


Hlavním cílem tohoto programového modulu je maximálně snížit „papírový“ oběh dokladů, zefektivnění a zrychlení práce, větší celkovou přehlednost a kompaktnost firemních procesů v oblasti schvalování dokladů.

Tento modul najde široké využití ve všech typech firem napříč různým oborům vzhledem k možnosti tvorby jakýchkoliv - vícestupňových i paralelních - struktur schvalovacích hierarchií.